Wat doet Reiki ?

Reiki werkt ontspannend en verlicht ongemakken als pijn en stress.
Reiki therapie wordt ook gezien als een methode om tot innerlijke rust en een beter zelfbewustzijn te komen. Iedereen zou een keer een Reiki behandeling moeten ondergaan om de heilzame werking van de therapie te ervaren.

Wat is Reiki ?Reiki

Reiki is een paranormale therapie. Er wordt gewerkt met de handen, waarbij het lichaam, met een vorm van levensenergie, wordt behandeld.
De term reiki bestaat uit twee Japanse karakters (kanji), te weten rei ('geest' of 'ziel') en ki ('energie' of 'levenskracht'). Een andere, populaire Westerse vertaling van reiki is "universele levensenergie", of simpelweg "het leven", "de wereld".
Bij het toepassen van reiki worden lichaam, geest en ziel, wanneer het aankomt op ziekte en genezing, als één geheel gezien.

Oorsprong

De Japanner Mikao Usui is de grondlegger van wat het "Reikisysteem" genoemd wordt. Hij ontwikkelde dit systeem oorspronkelijk als een weg naar geluk, harmonie en spirituele ontwikkeling (met als eindmogelijkheid het bereiken van de spirituele verlichting).
Tegenwoordig wordt het in het Westen vooral gezien als een alternatieve behandelmethode.
Mikao Usui gaf zijn onderwijs rond 1922 een concretere vorm, na een lange zoektocht en periode van vasten en mediteren op de berg Kurama.

Werking

Chakra'sBij een reikibehandeling treedt de reikibeoefenaar op als intermediair, voor het doorgeven van universele levensenergie aan de ontvanger. Deze energie vindt zelf haar weg door het lichaam en de geest van de ontvanger.

De doorgegeven energie heeft een voedende en harmoniserende werking op energiebanen (nadi's) en chakra’s. Het doorgeven van deze energie kan plaatsvinden door zowel directe handoplegging als op afstand.
Dit doorgeven van energie oefent een positieve invloed uit op disharmonie in ieder deel van het menselijk wezen. Het heeft een alomvattende harmoniserende uitwerking op alles waaraan energie ten grondslag ligt, zowel mensen, dieren, planten, objecten als situaties.

Reiki wordt toegepast voor klachten op fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel niveau, en eveneens ter versterking van gezondheid en welbevinden. De behandeling, ofwel handoplegging, wordt niet door alle aanhangers gezien als een geneeswijze, maar ook wel als een deugddoende ervaring zonder direkt een behandeleffect op een eventuele ziekte of aandoening.